Vårt erbjudande präglas av kundfokus, flexibilitet, noggrannhet och ansvarstagande – för tjänsterna som vi levererar till våra kunder, för våra medarbetare, och för miljön.

Miljövänlig städning i Stockholm

Som städföretag i Stockholm arbetar  vi systematiskt med miljöfrågor

Miljöledningssystemet omfattar  tydliga rutiner och protokoll för hur vi ska arbeta på bästa sätt utan att belasta miljön. Arbetssättet ser hela tiden till att vi sätter nya mål för verksamheten och fortsätter att pusha vårt miljöengagemang framåt.

Här är några exempel på vad miljövänlig städning innebär

 • 4 gånger per år har ledningen möten där miljöarbetet ses över
 • Låg vattenförbrukning
 • Biologiska rengöringsmedel med den högsta miljöcertifieringen
 • Städmaterial som har lång livscykel och minimal miljöpåverkan
 • Återvinning av utjänt städmaterial
 • Miljöutbildning för all personal varje år
 • Statistik över materialåtgång på kundnivå

Ett bra städbolag i Stockholm

så börjar vi alltid med en noggrann planering, vi har en tydlig uppstartsrutin som vi går igenom på uppstartsmötet med er. Vår uppstartsgaranti står med i denna planering.

Här är några utdrag från vår uppstartsrutin:

 • Tillsättande av ansvarig driftledare
 • Rekrytering av personal internt/externt
 • Framtagning av städinstruktioner och områdesfördelning
 • Utbildning av lokalvårdare i just ert uppdrag
 • Uppstart inklusive uppstartsgaranti
 • Månadsvisa städmöten första kvartalet
 • Löpande städmöten kvartalsvis

Det ska vara lätt att anlita oss som städbolag!