Rena golv är inbjudande att gå på

.

Golvvård för skola och förskola

Regelbunden golvvård ökar livslängden, minskar slitaget och gör att smutsen får svårare att fastna och tränga in. Olika golvmaterial kräver olika behandling och det krävs ett proffs för att veta hur man återställer ett golv till bästa möjliga skick.

Vi utför golvvård för de flesta olika golvmaterial som trä, gummi, plast, linoleum, betong, natursten, marmor och textil.

Golvvårdsabonnemang

Att samla flera tjänster under ett tak hos oss är ett smart val som gör det lättare för dig. Ta kontakt med oss för att få veta mer.

Vanligt är att vi utför arbetet under semester­ och julperioderna när lokalerna är ”tomma” eller få är på plats.

Trevlig och tillmötesgående personal

All vår personal är fullt försäkrad och genomgår utbildning i metoder och miljötänk.